آرمان طلبی

به نام خدا

متنی از کتاب ((زن -فاطمه(س) فاطمه(س) است)) دکتر شریعتی برایم خیلی دلنشین بود، بخشی از آن را اینجا آورده ام به خصوص آن بخشی در مورد آرمان گرایی و واقعیت گرایی و تضاد این دو سخن میگوید و نهایتاً این بخش، واژگان عمیقی دارد که آب سردی است بر قامت روزمرگی های بدور از هدف انسان امروز. تلفیقی است پر صلابت از اوج آرمانها و قید های لازم واقعیت.

تاریخ دارد کار خودش را می کند، در آرامشی اسرار آمیزو پر از ابهام، طرح طوفانی در اندیشه می پرورد که فردا بر انگیزد و بت های سخت و سنگ، نگهبانان اشرافیت و قومیت و انحصار طلبی و تضاد و تبعیض، را فرو شکند و آتش های فریب روحانیت درباری را در آتشگاه پارس بمیراند و کنگره ی عظیم کاخ هول را در مدائن فرو ریزد و امپراطوری شهوت و خون و اسارت را در روم، به دریا ریزد و بزرگتر از این همه، در اندیشه ها و دل ها، زنگار سنت ها و بند عادت ها و چرک خرافه ها و اساطیر پوسیده و تعصب ها و عاطفه ها و عقیده های متعفن ضد انسانی را، همه، بتراشد و بگسلد و بشوید و((ارزش ها)) و((افتخار ها)) را واژگون سازد، عوض کند و در فضای آلوده به افسانه های تبار و نژاد و مفاخر اشرافیت و قدرت و حماسه های قساوت و غارت و پرستش خاک و خون و خان و بت و همه چیز و چیزک ها، موجی از آزادی و برابری و عدالت و جهاد و خود آگاهی بر انگیزد و توده ی گمنام و بی فخر و تبار را بر خداوند همیشه ی زمین بر شوراند و به جای تاریخ استخوان های پوسیده و سنگ قبرهای ریخته و سلسله های تیغ و طلا، تاریخی از خون و حیات و حرکت مردم بنگارد و سلسله ای آغاز کند از وارثان این آخرین ((چوپان مبعوث)) که هر یک جبه ای از ((شهادت)) بر تن دارند و تاجی از ((فقر)) و عمر را همه درمیدان نبرد به سر آورده اند و یا در تعلیم خلق و یا در زندان ستم و در این رسالت خطیر تاریخ فاطمه (س) نخستین آغاز است.

/ 0 نظر / 20 بازدید