سفارش

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم

((خدای منزه را به تغییر اراده های فولادین شناختم.))

نهج البلاغه. کلمات قصار250

فرزندم حسن تو و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که این نوشته من به او رسد را به امور ذیل توصیه و سفارش مى‎کنم :

......اگر امری برایتان پیش آمد که حساب دنیا و آخرت در میان باشد، از دنیا بگذرید و آخرت را بپذیرید.

وصیت نامه حضرت علی(ع)

شما را از دنیا پرستی می ترسانم زیرا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی برای همیشه ماندن، دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایی می فریبد.خانه ای است که نزد خدا بی مقدار است، زیرا که حلال آن با حرام، و خوبی آن با بدی، و زندگی در آن با مرگ، و شیرینی آن با تلخی ها درآمیخته است. خداوند آن را برای دوستانش انتخاب نکرد و دربخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خیر دنیا اندک، و شر آن آماده و فراهم آمده اش پراکنده، و ملک آن غارت شده و آبادانی آن رو به ویرانی نهاده است.

یاد مرگ از دلهای شما رفته، آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته است. و دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کرده است، و دنیازدگی، قیامت را از یادتان برده است. همانا شما برادر دینی یکدیگرید، چیزی جز درون پلید و نیت زشت، شما را از هم جدا نساخته است. نه یکدیگر را یاری می دهید، نه خیرخواه یکدیگرید و نه چیزی به یکدیگر می بخشید و نه به یکدیگر دوستی می کنید. شما را چه شده است که با به دست آوردن متاعی اندک از دنیا شادمان می گردید و از متاع بسیار آخرت، که از دست می دهید، اندوهناک نمی شوید. اما با از دست دادن چیزی اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانی در چهره ها آشکار می گردد و بی تابی می کنید، گویا این دنیا محل زندگی جاودان شما و وسایل آن برای همیشه از آن شماست. چیزی شما را از عیب جویی برادر دینی باز نمی دارد، جز آنکه می ترسید مانند آن عیب را در شما به رختان کشند. در بی اعتنایی به آخرت و دوستی دنیا یکدل شده اید، و هریک از شما دین را تنها بر سر زبان می آورید، و از این کار خشنودید همانند کارگری که کارش را به پایان رسانده و خشنودی مولای خود را فراهم کرده است.

نهج البلاغه. خطبه 112

/ 0 نظر / 19 بازدید