خیلی دور خیلی نزدیک

به یاد خالق انسان

((یا ایها النسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه))

 ای انسان با هر رنج و مشقت در راه عبادت عاقبت به ملاقات پروردگارت نائل مشوی.

سکوت، قطار پر خاطره ای می شود بر نگاه خیره بر چهره هایی و خطوطی حک شده بر سنگ. چه شادی ها چه غم ها چه حادثه ها و ........  اما حادثه همان چیزی که اگر خوب ببینیم همان آجری است که دست روزگار با نهایت دقت بر روی ملات دیوار خود ساخته زندگیهایمان می چیند.

مادر بزرگم؛ پاکی و دل روشنی، لطافت و صلابت می شوند یادگاری من از مادربزرگی که اسارت مشتی خاک را بر اسارت دنیای دنی رجحان داد و این سالهای بی مروت.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید